• 1 Sorunlara Hızlı Çözüm
  • 1 Kaliteli Hizmet
  • 1 Seminer ve Toplantılar
Ana Sayfa Duyurular Bildirim ve Ekler Mevzuat İletişim Elazığ Dernekleri Derneklere Duyuru
Menüler
   
Örnek Tüzükler
 
Dernek işlemlerinde kullanabileceğiniz belge örnekleri aşağıdadır.

-Şubesiz Dernek Tüzüğü

-Şubeli Dernek Tüzüğü

-Spor Kulübü Tüzüğü

-Derbis Kullanıcı işlemleri

-İlk Genel kurul Evrakları

-Genel Kurul Evrakları

-Dernek Defterleri

-Fesih Evrakları

 
KURULUŞ SONRASI
 

Dernek Kurulduktan Sonra Ne Yapacağız ?


Kuruluşu gerçekleştirilen derneğin, geçici yönetim kurulunun görevlendireceği kişi yada kişilerce tüzüklerinde belirtilen defterler alınarak noterden yada İl Müdürlüğünden onaylanması gerekmektedir.

Geçici yönetim kurulu arasında görev paylaşımı yapılmamışsa bir toplantı yapılarak kendi aralarında görev paylaşımı yapılır.(tüzüğün yönetim kurulunu açıklayan bölüm)
Defterlerin onaylanmasının ardından iş ve işlemlerde kullanılacak olan dernek kaşesi ve mührü için karar alınır. Bu karara istenirse yetki belgesi kararı ile alındı belgesi kararı da eklenebilir.(karar örnekleri sitenin bildirimler bölümünde mevcuttur) Dernek adına gelirleri üye aidatlarını ve bağışların kabulünü yapacak olan kişilere yetki belgesi düzenlenir.

Yetki belgesi verilecek kişiler yönetim kurulunca belirlenir ve yetki belgesi verilmesi düşünülen her bir kişiye iki adet yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgeleri Dernek başkanı tarafından onaylanır ve derbis sistemine kayıt edilir. Yetki belgelerinden biri dernek yönetim kurulunda diğeri de ilgili kişide kalır. Yetki belgesinin ardından derneğe verilen bağışların, toplanan üye aidatlarının kabulünde kullanılacak olan alındı belgelerinin bastırılması kararı alınır.(alındı belgesi karar örneği sitenin bildirim ve ekler bölümünde mevcuttur)alınan kararın onaylı bir örneği uygun görülen bir matbaaya gösterilerek alındı belgeleri bastırılır. Tüzüğün onaylanmasından itibaren altı aylık süre içerisinde ilk genel kurulu yapmanız gerekmektedir.

 
Etkinlikler
 

   31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.” hükmünü amirdir.

            Bu kapsamda, bilanço esasına göre defter tutan derneklerin; beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri varsa internet sitelerinde yayımlamaları gerekmektedir. (Yönetmeliğin 83 üncü maddesinde geçen “dernek” ibaresi aynı zamanda şube, federasyon ve konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini de kapsadığından; bu kuruluşlardan bilanço esasına göre defter tutan ve internet sitesi olanların, beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri yayımlamaları gerekmektedir.) 

 2014 Yılı Proje Başvuruları hakkındaki açıklamaya ulaşmak için tıklayınız..

 
Üye Girişi
   
Ana Sayfa - Duyurular - Bildirim ve Ekler - Mevzuat - İletişim - Elazığ Dernekleri - Sık Sorulan Sorular